Φωτογραφίες του μετεωρολογικού σταθμού

Το ανεμόμετρο

Ο μηχανικά αεριζόμενος κλωβός με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας

Το βροχόμετρο

Το ανεμόμετρο και ο αισθητήρας θερμοκρασίας—υγρασίας

Γενική άποψη του σταθμού προς τα βορειοανατολικά